Knowledgebase:
Hướng dẫn cài đặt VestaCP trên Ubuntu
Posted by Nam NT, Last modified by Nam NT on 11 October 2018 11:24 AM
1. Connect to your server as root via SSH
ssh root@your.server

2. Download installation script
curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

3. Bây giờ bạn hãy truy cập vào trang chủ  https://vestacp.com/install/ và kéo xuống phần Advanced Install Settings- Sau đó ấn nút Generate Install Command, nó sẽ cho bạn 1 đoạn lên dài như ở dưới và copy đoạn dưới # Run it chạy lệnh đó trên server để bắt đầu cài đặt.
- Nó sẽ xác nhận cài đặt, ấn phím Y và Enter.
- Quá trình cài đặt có thể từ 10 đến 15 phút. Hoặc lâu hơn tùy theo mạng của máy chủ.


Sửa lỗi 404 khi Web template chọn Wordpress
Chèn đoạn này "try_files $uri $uri/ /index.php?q=$request_uri;" vào nano /home/$user/conf/web/domain.nginx.confLink tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=UFtPEjLSApk
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital