Knowledgebase:
[VestaCP] Hướng dẫn cài đặt Letsencrypt trong VestaCP
Posted by Cuong LT on 10 October 2018 02:14 AM

Bước 1: Cài đặt Letsencrypt

Quan trọng: cài lần đầu CuongLT mình cài bước này, tuy nhiên, theo hướng dẫn ở bước 2 thì không cần => lần tới có thể thử bỏ luôn bước này

Tham khảo: Thachpham.com [VESTACP – PHẦN 8] CÀI SSL CHO DOMAIN TRONG VESTACP VỚI LET’S ENCRYPT
service nginx stop
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/le

cd /opt/le

Bước 2: Thiết lập SSL cho domain

Tham khảo: How to Configure/Install Let’s Encrypt SSL on VestaCP Mail Server and Vesta Admin – CentOS and Ubuntu (12/8/2018)
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital