Knowledgebase:
[VestaCP] Thiết lập Email Server email doanh nghiệp với VestaCP
Posted by Cuong LT, Last modified by Cuong LT on 10 October 2018 04:33 AM

Bước 1: Cài đặt VestaCP

Tham khảo: https://thachpham.com/linux-webserver/vestacp-phan-1-cai-dat-vestacp.html


Bước 2: Thiết lập máy chủ


Bước 3: Thiết lập DNS cho Package

DNS cho Package sẽ kế thừa cho user, từ đó, kế thừa cho domain được add vào bởi user đó
Hiện Repu đang dùng NS1.DOTVNDNS.VN và NS1.DOTVNDNS.VN của PAVietnam nên sử dụng dùng 2 nameserver này để thiết lậpBước 4: Thiết lập Domain và Email

Tham khảo: https://thachpham.com/linux-webserver/vestacp-9-cai-dat-email-server-de-nhan-va-gui-email.html 

Thiết lập Domain

Sau khi thêm mới, edit cấu hình cho domain này, lưu ý tích 2 ô SSL. Để thiết lập được SSL Letsencrypt, trước khi thực hiện bước này, cả domain.com lẫn www.domain.com đều phải được trỏ về IP server này thì khi Letsencrypt tự động tạo sẽ không bị lỗi

Thiết lập DNSSau khi xem tất cả các bản ghi DNS, cần thiết lập các bản ghi này tại màn hình quản lý domain của PAVietnam

Thiết lập tài khoản Email

VestaCP và Dovecot bị lỗi và phải sửa lại theo hướng dẫn nàyGửi và nhận email thử. Khả năng lúc đầu khi gửi sẽ bị vào spam nên cần check cả hòm spam

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital