Knowledgebase:
[Hubspot] Lỗi cài đặt Add-on Hubspot trên Outlook / Windows 7
Posted by Phuong TT on 03 November 2018 07:22 PM

1. Hiện tượng

Không cài đặt được addon Outlook hay ứng dụng trên Windows 7

2. Nguyên nhân

Chưa cài đặt

3. Cách giải quyết

Cài bản .Net cao hơn 4.5, mới nhất là 7.2 (t11/2018)

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital