Knowledgebase:
[HubSpot] Không đăng nhập được phần mềm Desktop trong Windows 7
Posted by Phuong TT, Last modified by Phuong TT on 04 November 2018 02:13 PM

1. Hiện tượng

 

2. Nguyên nhân

 

3. Giải pháp

Cài đặt bản Internet Explorer 11 mới nhất dành cho windows 7

Sau khi cài xong và khởi động lại, đã hiện ra màn hình đăng nhập vào HubSpot trên HubSpot Desktop

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital