Knowledgebase:
[Repu Martek - MailChimp] Các bản ghi DKIM SPF cho MailChimp
Posted by HaNT1 Martek, Last modified by Repu - Nguyễn Hà Thanh on 04 March 2019 11:50 AM

Các bản ghi khai báo DKIM & SPF


Loại xác thực

Record Type

Name

Value/Data

SPF

TXT

@

v=spf1 include:servers.mcsv.net ?all

DKIM

CNAME

k1._domainkey

dkim.mcsv.net  

Sau khi thực hiện xong, check trên link này một lần: https://mxtoolbox.com/

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital