Knowledgebase: Repu Web > Web Chat
Hướng dẫn sử dụng Web Chat
Posted by Nguyễn Thị Phương Thảo, Last modified by Nguyễn Thị Phương Thảo on 18 September 2017 04:53 PM
1. Check mail, xác nhận lời mời từ tawk.to

 

2. Điền thông tin tạo tài khoản mới. 

  1. Sau khi accept, để chat được, cần:
  • Truy cập vào tawk.to trên web để đăng nhập

         Link: https://www.tawk.to/

 

  • Download phần mềm trên PC để đăng nhập

        Link:     Windown: https://www.tawk.to/tawk-to-for-windows/

                     Mac OSx: https://www.tawk.to/download-the-tawk-to-mac-osx/

 

  • Download cài đặt phần mềm trên iOS và Android để đăng nhập

        Link:     IOS: https://itunes.apple.com/app/tawk.to/id907458277?mt=8

                    Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=to.tawk.android

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital