Hướng dẫn sử dụng User FTP trên hosting của Repu Digital
Posted by Cuong LT on 20 December 2017 05:03 PM
  • Phần mềm sử dụng: Filezilla
  • Thiết lập site theo cấu hình dưới đây, các thông số được sẽ gửi email chi tiết tới bạn

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital