Knowledgebase: Gilit - Google Adwords
Hướng dẫn Add thẻ thanh toán vào TK Google Adwords
Posted by Lại Tuấn Cường (Jason) (Repu), Last modified by Lại Tuấn Cường (Jason) (Repu) on 25 December 2017 02:34 PM
Chỉ áp dụng với các user đã được phân quyền Admin đối với TK Quảng cáo Google Adwords (quyền Admin được Repu phân quyền vào 1 email Gmail hoặc Google App)

Bước 1: vào mục Setting => Billing & PaymentsBước 2: Vào Phương thức thanh toán Payment Methods

Bước 3: Thêm 1 thẻ tin dụng mới (Add Payment Method)

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital