Knowledgebase: Gilit - Google Adwords
Hướng dẫn Add thẻ thanh toán vào TK Google Adwords
Posted by Cuong LT, Last modified by Cuong LT on 25 December 2017 02:34 PM
Chỉ áp dụng với các user đã được phân quyền Admin đối với TK Quảng cáo Google Adwords (quyền Admin được Repu phân quyền vào 1 email Gmail hoặc Google App)

Bước 1: vào mục Setting => Billing & PaymentsBước 2: Vào Phương thức thanh toán Payment Methods

Bước 3: Thêm 1 thẻ tin dụng mới (Add Payment Method)

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital