Knowledgebase:
Hướng dẫn chọn location cho VPS hay Server
Posted by Cuong LT, Last modified by Cuong LT on 26 December 2017 10:13 PM
Kết luận
- Thuê VPS nước ngoài thì thuê ở Singapore :)
- Thuê VPS trong nước thì thuê vHost

Sơ đồ cáp quang toàn cầu: https://www.submarinecablemap.com/#/submarine-cable/asia-america-gateway-aag-cable-system

Hay bị đứt là đoạn HongKong - Singapore (tham khảo)

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital