Knowledgebase:
Hướng dẫn lấy hóa đơn ManyChat
Posted by Cuong LT on 03 January 2018 01:44 AM

Bước 1 - Chọn Page cần lấy hóa đơn

Mỗi page sẽ tương ứng với 1 hóa đơn riêngBước 2 - Lấy hóa đơn


(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital