Knowledgebase:
Hướng dẫn truy cập Repu Desk
Posted by Cuong LT on 03 January 2018 02:36 AM

Link đăng nhập: https://desk.repu.vn/staff/

Username & Password: được cung cấp riêng cho từng người,
Lưu ý: đăng nhập sai quá 5 lần sẽ bị khóa 15p => đăng nhập sai 3 lần thì nên dừng lại hỏi lại IT (Nam) để được hỗ trợ

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital