Knowledgebase:
Hướng dẫn sử dụng SMTP Diag Tool để kiểm tra SMTP gửi mail
Posted by Trần Thu Phương (Repu) on 23 May 2018 03:00 PM

Thông số SMTP

SMTP Server
smtp.elasticemail.com

Port
2525

Username: của subuser trong Elastic Email cần test
Pass: tương ứng với user => xem trong Elastic Email

Nội dung gửi test

Subject

Repu gui thu ban tin xem co duoc khong

Body
Hi anh chi, neu anh chi nhan duoc mail nay thi forward giup em vao cua em nhe
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital