Knowledgebase:
[Hướng dẫn] Hướng dẫn sử dụng Email Editor kéo thả mới
Posted by Quynh NT, Last modified by Quynh NT on 26 June 2018 12:03 PM
Từ tháng 4/2018, LinkLeads chính thức ra mắt tính năng Email Editor kéo thả (Drag & Drop Email Editor/Builder) mới.

SOẠN MỚI NỘI DUNG TRÊN EDITOR KÉO THẢ MỚI

Để sử dung Editor mới, vui lòng xem hướng dẫn ở Video trên hoặc click vào nút "Open Template Builder" trong màn hình "Create an Email Campaign"
Hình 1 -  Mở Editor kéo thả mới để soạn nội dung Email


Sau khi soạn nội dung xong, người dùng nhấn nút "Export" để lưu / update nội dung của Email Campaign
Hình 2 - Lưu nội dung email từ Editor kéo thả

Hình 3 - Sau khi lưu, nội dung từ Editor kéo thả được update vào Editor cũ của Email Campaign


SỬA NỘI DUNG EMAIL

Để sửa nội dung, tuyệt đối không sửa trực tiếp trong Editor cũ mà cần nhấn nút Open Template Builder lại để sửa rồi export 1 lần nữa => thực hiện thao tác từ hình 1 tới hình 3 bên trên

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Nhiều người cùng edit nội dung

Hiện nay, Editor kéo thả mới sẽ lưu nội dung trên máy tính của người soạn thảo nên chưa hỗ trợ chức năng người khác chỉnh sửa nội dung này.
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital