Knowledgebase:
[Repu - Sales] Các câu hỏi gửi KH để lấy thông tin về yêu cầu
Posted by Quynh NT, Last modified by Quynh NT on 22 June 2018 03:58 PM

CÂU HỎI CHO DIGITAL MARKETING CHUNG

Thông tin chung

 • Tên Công ty bạn: ...
 • Website: ...
 • Fanpage: ...
 • Vị trí / công việc mà bạn phụ trách: ...

Thông tin về Chiến dịch Quảng bá

 • Mục đích của chiến dịch là gì?
  • Bán hàng (bao nhiêu %): ... %
  • Thương hiệu (bao nhiêu %): ... %
 • Thời gian của chiến dịch?
  • Từ: 
  • Đến: 
 • Mô tả sản phẩm / dịch vụ cần được Quảng bá?
  • Link Website / Fanpage (Post) / File word/excel/pdf/...
 • Các kênh quảng bá bạn muốn / dự định triển khai?
  • Facebook Marketing: Có / Không?
  • Google Adwords: Có / Không?
  • Email Marketing: Có / Không?
  • Chatbot Marketing: Có / Không?
  • Phần mềm Marketing & Sales & CRM platform (VD: Hubspot, MailChimp, Getresponse, Infusionsoft,...)
  • Khác: bạn mô tả thêm các kênh khác nếu có
 • Ngân sách dự kiến cho chiến dịch này
  • Đã có: ... triệu / tỉ đồng
  • Chưa có / Chưa xác định được: ... => bạn vui lòng nói rõ thêm về ngân sách nhé vì Ngân sách sẽ quyết định kế hoạch và chiến lược triển khai hiệu quả hay không?
 • Bạn đã hay đang chạy quảng bá chưa?
  • Chưa?
  • Đã / Đang chạy?
 • Nếu đã / đang chạy
  • Bạn gặp vấn đề gì hiện nay không?
  • Bạn mong muốn điều gì từ Repu Digital khi triển khai chiến dịch này?
 • Mong muốn / yêu cầu đối với chiến dịch này
  • Hãy mô tả các yếu tố / KPI mà bạn coi là chiến dịch này là thành công nếu đạt được
  • Các yêu cầu khác (nếu có về chiến dịch)
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital