Knowledgebase:
[Hướng dẫn] Thiết lập, thay đổi Email và Tên người gửi cho chiến dịch Email Marketing
Posted by Cuong LT, Last modified by Quynh NT on 26 June 2018 11:56 AM
Hệ thống LinkLeads - Email Marketing cho phép bạn có thể tùy ý đặt Tên người gửi và Email gửi cho các bản tin (Email Campaigns) mà bạn gửi đi
Hình 1 - Tên người gửi được người nhận nhìn thấy trong hòm thư

Hình 2 - Tên người gửi và email gửi được người nhận nhìn thấy khi mở email


Cách 1: Thiết lập mỗi khi gửi

Mỗi khi gửi email, bạn có thể thiết lập riêng Tên người gửi và Email gửi cho lần gửi bản tin đó. LinkLeads mặc định sẽ tự động lấy 2 thông tin này từ Danh sách Email (Contact List) nên bạn có thể thiết lập mặc định 2 thông tin này ở Cách 2 dưới đây
 
Hình 3 - Thiết lập hoặc thay đổi Tên người gửi và Email gửi mỗi khi Gửi bản tin


Cách 2: Thiết lập thông tin mặc định

Bạn Edit Contact List rồi thiết lập 2 thông tin này mặc định như hình dướiHình 4 - Edit Danh sách Contact List


Hình 5 - Thiết lập tên người gửi, email gửi, email nhận reply mặc định mỗi khi gửi bản tin vào danh sách này

Bạn cần LinkLeads hỗ trợ? Vui lòng
  1. Cách 1: truy cập https://desk.repu.vn và tạo ticket
  2. Cách 2: gửi email tới support@repu.vn nhé :)

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital