Knowledgebase:
[Hướng dẫn] Import email soạn thảo từ Word/ Outlook vào hệ thống LinkLeads Email Marketing
Posted by Quynh NT on 26 June 2018 12:02 PM

1. Soạn thảo nội dung Email trên chương trình Microsoft Word hoặc Outlook

Soạn thảo nội dung email, chèn ảnh, chèn bảng biểu,…..

Trường hợp soạn thảo trên Microsoft Word

 • Chọn File –> Save As dưới dạng “Web page, Filtered (*.htm, *.html)”

 • Thoát Microsoft Word
 • Trong thư mục lưu trữ, sẽ thấy có 1 file HTML và 1 folder chứa ảnh.

Trường hợp soạn thảo trên Microsoft Outlook

 • Chọn File -> Save As dưới dạng HTML (*.htm, *.html)

 • Thoát Microsoft Outlook
 • Trong thư mục lưu trữ có 1 file html và 1 folder chứa ảnh


2. Chèn nội dung email đã soạn thảo vào hệ thống Email Marketing của LinkLeads

Thực hiện tạo Email Campaign

 • Email Campaign -> Create an Email Campaign
 • Trong màn hình soạn thảo như hình dưới:

 • Chọn biểu tượng HTML (mũi tên đỏ)
 • Cửa sổ HTML Source Editor hiện ra
 • Xóa hết nội dung có sẵn trong đó ( Ctrl A -> Del )

Chèn nội dung email đã soạn thảo giữ nguyên thiết kế ban đầu

 • Mở thư mực lưu trữ chứa file HTML đã tạo ở phần 1.
 • Click chuột phải vào file HTML -> Open with -> Notepad

 • Cửa sổ Notepad hiện ra
 • Copy toàn bộ nội dung trong Notepad ( Ctrl A -> Ctrl C )

 • Paste (dán) nội dung copy từ Notepad vào cửa sổ HTML Source Editor và update

 • Nội dung email sẽ hiển thị đầy đủ và đúng thiết kế, tuy nhiên hình ảnh vẫn chưa hiển thị mà phải cần thêm bước upload hình ảnh như sau:

 • Chuột phải vào vị trí ảnh -> Insert/edit image

 • Cửa sổ Insert/Edit image hiện lên -> chọn Browse file -> truy cập đến thư mục lưu trữ ảnh và chọn ảnh tương ứng

 • Thực hiện tương tự với các ảnh còn lại cho đến khi tất cả các ảnh đã được upload và hiển thị trong nội dung email

 • Chọn Save and Exit để lưu giữ chiến dịch và thoát.
 • Có thể dùng tính năng Preview để xem trước email trước khi gửi
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital