Knowledgebase:
[Hỏi đáp] Hỏi về tỉ lệ mở mail (Open) và tỉ lệ Spam
Posted by Quynh NT on 26 June 2018 12:06 PM

Hỏi: Những thư còn lại chưa được báo là đã mở (opened). Những thư kiểu này đa phần (hơn 90%) đã vào inbox, nhưng người nhận chưa mở ra đọc, hay là chúng đã bị rơi vào hòm spam?

LinkLeads trả lời: Những email này có thể rơi vào các trường hợp sau:

- Email vào inbox nhưng người nhận chưa mở

Thông thường, trường hợp này chiếm đa số

- Email vào inbox và người nhận đã mở, tuy nhiên, phần mềm duyệt mail (vd: Outlook) của người nhận không cho phép hiển thị ảnh => hệ thống không kiểm tra được người này đã mở hay chưa vì không có tín hiệu gửi về LinkLeads => trong nội dung email, anh/chị nên có câu khuyến nghị người nhận email nên cho phép hiển thị ảnh. VD: "Email có chứa ảnh với nhiều thông tin hữu ích / khuyến mại. Mong anh/chị cho phép hiển thị ảnh để nhận được đầy đủ thông tin"

LinkLeads đã làm việc với Gmail và Yahoo để 2 nhà cung cấp này cho phép hiển thị ảnh mặc định => thống kê chính xác. Tuy nhiên, các phần mềm cài đặt trên máy người dùng như Outlook, Thunderbird,... thì người dùng phải trực tiếp thực hiện việc cho phép này

- Email có thể rơi vào spam. Tuy nhiên, trường hợp này đối với hệ thống LinkLeads là rất thấp.

Hỏi: Nếu vậy thì việc thống kê số liệu "Spam" như trong báo cáo phân tích có gì khác với số thư chưa được mở?

LinkLeads trả lời: Số liệu Spam trong báo cáo của LinkLeads thể hiện số người nhận đã đánh dấu email của người gửi là Spam, không phải là số lượng email thực tế rơi vào spam.

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital