Knowledgebase:
[Hỏi đáp] Thắc mắc về ngày giờ người nhận thư
Posted by Quynh NT, Last modified by Quynh NT on 26 June 2018 12:17 PM

Hỏi: Ngày, giờ người nhận mở thư là ngày giờ tại địa phương họ, chứ không phải local time in Hanoi, Vietnam, có phải không? Hệ thống có chỗ nào thống kê về mặt thời gian mở thư để biết nên gửi vào thời gian nào trong ngày không?

LinkLeads trả lời: Thời gian trong LinkLeads là thời gian của Vietnam, thời gian cấu hình trong user của chị chứ không phải thời gian trên máy tính người nhận email. Hệ thống có thống kê tổng lượng mở theo giờ bằng cách lựa chọn trong báo cáo Open như hình vẽ:

Tuy nhiên, đồ thị hiện nay đang hiển thị thời gian theo GMT+0 => cần trừ đi 7h sẽ ra thời gian của Vietnam.

VD trong hình, thời gian mở nhiều là 4am => trừ đi 7 là 9pm (hôm trước); thời điểm này là thời điểm KH vừa gửi email

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital