Knowledgebase:
[Hướng dẫn] Cách chụp hình Email vào Spam để kiểm tra nguyên nhân
Posted by Quynh NT, Last modified by Quynh NT on 26 June 2018 12:17 PM

Để kiểm tra nguyên nhân email bị rơi vào Spam, bạn cần gửi hình chụp tới LinkLeads để kiểm tra nguyên nhân chi tiết

Đối với Gmail

  • Bước 1: Đăng nhập vào Gmail
  • Bước 2: Chọn thư mục Spam

  • Bước 3: Mở email bạn đã gửi đi và rơi vào Spam

  • Bước 4 - Chụp ảnh màn hình thông báo của Gmail về nguyên nhân Email vào Spam

Sau khi chụp hình, bạn gửi hình này tới LinkLeads bằng cách:
  • Reply all lại luồng email bạn đang được LinkLeads hỗ trợ
  • Hoặc gửi email mới tới hòm thư support của LinkLeads nếu là thông báo lỗi mới
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital