Knowledgebase:
[Hỏi đáp] Lọc mail lỗi được thực hiện như thế nào?
Posted by Quynh NT on 26 June 2018 12:20 PM

Hỏi: Chị thấy trong HĐ có mục Verify Email (free) ấy, chị chưa biết xài chức năng này.

LinkLeads: trong hệ thống LinkLeads, Verify Email được thực hiện tự động theo 2 giai đoạn

Verify Email lần 1

 • Khi người dùng Import email vào phần mềm (menu Contacts => Import Contacts from a File)
 • Các email được lọc ra (verify) nếu
  • Email bị trùng
  • Email bị lỗi cú pháp: thiếu @, chứa dấu cách, chứa ký tự đặc biệt không hợp lệ,….
 • Tuy nhiên, Veryfy lần 1 không lọc được: email bị đầy, email không tồn tại,…

 

Verify Email lần 2

 • Sau khi người dùng gửi các bản tin (Email Campaign) tới 1 hoặc nhiều Contact List, định kỳ hàng đêm, phần mềm LinkLeads sẽ tự động quét và kiểm tra để lọc các email lỗi
 • Các email được lọc ra (verify) nếu
  • Lỗi mềm (Soft Bounce): tạm thời không gửi được tới email, hệ thống vẫn tiếp tục gửi tới các email này lần sau
   • Email bị đầy
   • Không gửi được do không kết nối được tới mail server người nhận
  • Lỗi cứng (Hard Bounce): email lỗi hoàn toàn, không thể gửi tới được, hệ thống sẽ không gửi tới email này trong những lần tiếp theo
   • Email không tồn tại
   • … các nguyên nhân khác
 • Các email sau khi được verify và bị lỗi sẽ được update trạng thái (Status) thành Bounce và được xem trong 2 màn hình
  • Menu Statistic => Email Statistic: danh sách mail lỗi theo từng chiến dịch

 • Menu Statistic => Contact List Statistic: danh sách mail lỗi theo từng Contact List

 • Menu View Contact Lists => Xem chi tiết danh sách email của Contact List đó

(1 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital