Knowledgebase:
[Hỏi đáp] Lỗi Thư Bị Bounce
Posted by Quynh NT on 26 June 2018 12:21 PM

Hỏi: Trong 3 cái thư bị bounced, có báo về là:

  • Soft Bounce Bounce_Rule_550 permanent failure for one or more recipients (kfewox@athenstech.edu:blocked)
  • Soft Bounce Bounce_Rule_550 Blocked
  • Hard Bounce Bounce_Rule_550 #5.1.0 Address rejected.

LinkLeads trả lời: Lỗi 550 là do mail server của người nhận gửi về cho hệ thống LinkLeads. Lỗi này thường thể hiện rằng địa chỉ email người nhận không chính xác hoặc không tìm thấy trên mail server của bên nhận ("A 550 email error is generally encountered when the recipient's mailbox is unavailable due to being incorrectly typed or not found."). Hay nói cách khác, các địa chỉ này không còn tồn tại. Chị kiểm tra lại xem địa chỉ có chính xác chưa.

HỏiMấy cái blocked có phải là người nhận block địa chỉ email của mình lại để từ nay khỏi phải nhận được thư nữa không? Còn address rejected nghĩa là sao?

LinkLeads trả lời: cả 2 đều không phải

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital