Knowledgebase:
[Hubspot] Lỗi cài đặt Add-on Hubspot trên Outlook
Posted by Cuong LT, Last modified by Cuong LT on 14 September 2018 02:21 AM

1. Hiện tượng

Cài đặt add-on của Hubpsot xong nhưng không kích hoạt được, mà bị báo lỗi

2. Nguyên nhân

Nguyên nhân do quyền của add-on chưa được thiết lập trong Windows

3. Cách giải quyết

Chỉnh lại cấu hình của Windows

Tham khảo: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee308453.aspx

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital