Knowledgebase: Repu Martek > MailChimp
[Repu Martek - MailChimp Vietnam] Hướng dẫn kích hoạt tài khoản MailChimp
Posted by Quynh NT on 21 September 2018 03:51 AM

Sau khi Repu Martek tạo Tài khoản (Account), MailChiimp sẽ thông báo tới bạn 1 email mời bạn kích hoạt TK MailChimp của mìnhMở mail và click vào link để kích hoạt

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Powered by Repu Digital