RSS Feed
Knowledgebase : SocialReach - Facebook Marketing
BƯỚC 1 - TRUY CẬP VÀO BUSINESS SETTINGS TRONG BUSINESS MANAGER CỦA FB BƯỚC 2 - CHỌN TK QUẢNG CÁO (AD ACCOUNT) CẦN PHÂN QUYỀN BƯỚC 3 - GÁN PARTNER BƯỚC 4 - CHỌN GÁN PARTNER THEO ID BƯỚC 5 - CHỌN QUYỀN TRUY CẬP TK QUẢNG CÁO CHO REPU DIGITAL * Bạn cần...
Powered by Repu Digital