RSS Feed
Knowledgebase : Gilit - Google Adwords
Danh sách kích thước ảnh cần thiết kế gợi ý bởi Repu Digital DANH SÁCH KÍCH THƯỚC ẢNH HIỆN TRÊN MÁY TÍNH 250 X 250 200 X 200 468 X 60 728 X 90 300 X 250 336 X 280 120 X 600 160 X 600 300 X 600 970 X 90 DANH SÁCH KÍCH THƯỚC ẢNH HIỆN TRÊN DI ĐỘN...
Chỉ áp dụng với các user đã được phân quyền Admin đối với TK Quảng cáo Google Adwords (quyền Admin được Repu phân quyền vào 1 email Gmail hoặc Google App) BƯỚC 1: VÀO MỤC SETTING => BILLING & PAYMENTS Bước 2: Vào Phương thức thanh toán Payment Methods ...
Powered by Repu Digital