RSS Feed
Knowledgebase : Repu Martek

Sau khi Repu Martek tạo Tài khoản (Account), MailChiimp sẽ thông báo tới bạn 1 email mời bạn kích hoạt TK MailChimp của mình Mở mail và click vào link để kích hoạt
BƯỚC 1 - ĐĂNG NHẬP BƯỚC 2 - GÁN TÀI KHOẢN MAILCHIMP VÀO TK MAILCHIMP PARTNER CỦA REPU Vào menu Account _Yêu cầu phần quyền Admin để có thể nhận được hỗ trợ cao nhất từ MailChimp Vietnam (đại diện bởi Repu Martek)_ _Kết quả sau khi invite hoàn thành_
Powered by Repu Digital